T 06 - 288 980 24 E steffie@body-size.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring BodySize diëtistenpraktijk
BodySize diëtistenpraktijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van BodySize diëtistenpraktijk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

- Naam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- BSN
- Telefoonnummer / mobiel nummer
- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
- E-mailadres
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
BodySize diëtistenpraktijk heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
BodySize diëtistenpraktijk bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
BodySize diëtistenpraktijk zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). BodySize diëtistenpraktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens
BodySize diëtistenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
- De laptop van BodySize diëtistenpraktijk is beveiligd met een wachtwoord.
- De persoonsgegevens in uw dieet behandeling dossier worden beschermd in het met een wachtwoord beveiligde softwareprogramma EvryDiëtist.
- De website van BodySize diëtistenpraktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

In kaart brengen websitebezoek BodySize diëtistenpraktijk
Op de website van BodySize diëtistenpraktijk worden middels cookies de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. BodySize diëtistenpraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor de het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina’s van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vind u bij de website van de Rijksoverheid dienst.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steffie@body-size.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

BodySize diëtistenpraktijk is als volgt de bereiken:
Postadres/vestigingsadres: heuvelstraat 16, 5751 HN Deurne
Telefoon: 06-28898024
Emailadres: steffie@body-size.nl
Kamer van koophandel nummer: 61735639 

Steffie Keukens

Even voorstellen

Ik ben Steffie Keukens, gefascineerd door eten. Ik ben in 2014 afgestudeerd als di√ętiste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze opleiding heeft mijn liefde voor voeding, gezondheid en koken alleen nog maar doen toenemen en daardoor was ik vastberaden mijn kennis en enthousiasme met anderen te delen. In 2015 besloot ik dan ook om te starten met het coachen van cli√ęnten met PowerSlim. Sinds februari 2016 is mijn praktijk in Deurne geopend.

Lees verder >

Vrijblijvend kennismaken?

Wilt u graag eens vrijblijvend kennismaken? Vul dan gerust onderstaand formulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak te maken.